Ofertanse varios postos de barras de bebidas e de comidas. Exisexe que sexan casetas homologadas ou camiones tipo food tracks. 

Todas as bases poden consultarse nesta web ou na sede electronica do Concello de Ortigueira. http://ortigueira.sedelectronica.es