Proposta ecléctica baseada na música portuguesa de raíz. O  proxecto, xurdido no 2003 da evolución do Trío de Artur Caldeira, aglutina a músicos con dilatadas carreiras e experiencia  probada en variados estilos, desde o jazz á música erudita