Orixe: Madrid, 1999

Integrantes: Javier Monteagudo (guitarra acústica, laúde árabe e arpa de boca); José Luis Escribano (percusión); Milena Freires (violín); Xurxo Ordóñez (gaitas de fole e charra, frautas e tambor).

Discografía: Balbarda e La vía de la Plata

Que fan? Reinterpretan con tintes de contemporaneidade a esencia da música folk castelá. O seu repertorio é puramente instrumental.