Para non parar de bailar. O grupo, xurdido inicialmente como asociación cultural na Estrada hai unha década, ofrece unha visión actual da música tradicional, que busca sembrar ás "murgas" ou orquestriñas da Galicia de principios do século  XX. E como no c