Procedencia: Valencia (2012).

 

Integrantes:Rowen Elliott; Tamsin Elliott; Alexander Dickinson.

 

Que fan? Incorporan ás sonoridades celtas, froito da súa orixe inglesa, influencias de músicas de distintos puntos do mundo: America Latina, Europa do Leste, ademais de ritmos africanos que lle imprimen enerxía á mestura. Esta fusión de estilos e músicas de raíz, unida á creatividade individual de cada un dos integrantes da banda, crean unha atmosfera que, aínda que íntima e familiar, ten un punto de misterio.

Puntos: 192