Un concepto alternativo. Este cuarteto asturiano combina enxeñaría de son con propostas musicais sinfónicas baseadas no folk. As súas melodías apóianse no contraste e na coidada tímbrica, creadora de sensacións. Presentan pois un amplo abano de estilos dentro da electrónica máis minimalista. Conviven teclados e piano con instrumentos tradicionais.