Unha mostra da riqueza da cultura catalá. O seteto emprega como materia prima as danzas, cancións e melodías do repertorio popular das rexións de fala catalana. No seu Tres quartans amb folre inclúen pezas inventariadas e de colleita propia compostas cos parámetros que definen estas músicas, dende a óptica do respecto á tradición, sen que supoña un corsé.