Encarnan a tradición. Son nove voces de muller que exploran os cantos do pobo, os dos avós. Estas cantareiras ourensás tratan de recuperar así vellas cantigas populares que, previamente, recollen da tradición oral de Galicia, se ben interpretan ademais temas doutras nacionalidades.